FANDOM


Shlavei haSulam(שלבי הסולם)Baruch Ašlag

t.5 Rut „ Kūrėjo valdymas slaptas ir atviras“

Rut midraše klausia- parašyta „neatstums Kūrėjas savo tautos , ir nepaliks savo palikimo“.Kitur parašyta „neatstums Kūrėjas savo tautos dėl savo didžio Vardo“.

Pasakė r. Šmuel bar Nachmani : kartais Kūrėjas tai daro(neatstumia) dėl to , kad tai Jo palikimas, kartais dėl savo didžio Vardo . Pasakė r. Aibi , kai Israelis vertas – dėl palikimo , kai ne vertas – dėl savo didžio Vardo .Pasakė mokytojai(רבנן): Israelio žemėje- dėl palikimo , ne Israelio žemėje-dėl didžio Vardo , kaip parašyta „dėl Savęs , dėl Savęs padarysiu tai“.

Mums reikia suprasti Kūrėjo valdymą ir patikėti ,kad Jis valdo pasaulį savybe „geras ir kuriantis Gėrį“, kad pasaulio sukūrimo tikslas –padaryti Gėrį Kūrinijai. Ir net , kai mes jaučiame kančias, kurias siunčia mums Kūrėjas (apvaizda). Visada turime patikėti ,kad bausmės ,kurias gauname , kai nevykdome Kūrėjo valios , tai ne Jo kerštas mums ,bet tik ištaisymo aspektas.

Kančios , kurias gauna žmogus ,kai nesilaiko Toros, nes Tora buvo duota žmogaus labui, t.y. susikurti indus (norus) Gėriui ir malonumui gauti , todėl kai žmogus nesilaiko Toros , Kūrėjas siučia jam kančias .Ir kaip aiškina Baal Sulamas –nuodėmė yra bausmė, o bausmė – ištaisymas .

Kaip sako Rambanas apie Kūrėjo vienybę Jis vienas(אחד),vieningas ((יחיד,ypatingas(מיוחד). Kai Jis apsijungia veikti viena jėga – vadinamas ypatingas(מיוחד).Kai pasidalina veikti daugeliu jėgų kiekviena dalis vadinama vieninga(יחיד).Kai Jis vienodoje vienovėje vadinamas vienas(אחד ).

Apsijungia veikti viena jėga , t.y., veikia ,kad padarytų Gėrį, ir nėra Jo veiksmuose kito tikslo .Kai veikia skirtingais veksmais , t.y. atrodo sąlygojantis Gėrį ir Blogį , vadinasi vieningas(יחיד), nes visuose veiksmuose siekia vieno tikslo , padaryti Gėrį .Taigi Jo visi veiksmai vieningi ir Jis nekeičia savo tikslo skirtingais veiksmais . Ir kai Jis absoliučioje vienovėje , vadinamas vienas(אחד ) , t.y. tai rodo apie Jo esmę ...

Matome ,kad visas valdymas –ištaisymas.Ir net ,kai sunku tuo patikėt , mes turime priimti savybę ,vadinamą „tikėjimas išminčiais“(אמונת חכמים)...nes mūsų sąmonė negali suprasti Kūrėjo valdymo kelių, ir viskas turi būti aspektu „tikėjimas virš žinojino“(אמונה למעלה מהדעת) , ir tuo būdu nusipelnome Gėrio ir malonumo. Nes mes remiamės išminčių patarimais , o ne savo protu .

Ir butent tuo keliu(virš žinojimo) nusipelnome aiškaus suvokimo ,kad Kūrėjas valdo pasaulį savybe geras ir kuriantis Gėrį .Ir tada jau nebereikia tikėti , nes nusipelnome aiškaus suvokimo ...

Turime patikėti , kad Kūrėjas valdo pasaulį aspektu teisingumas(אלהים) vadinamu gamta (הטבע ) ir šių žodių gematrija vienoda (tas pats aspektas) . אלהים aspektas teisingumas (teismas) . O Kūrėjo vardas Hašem(havajaהויה ) , turi savybę – gailestingumas .Todėl pasaulyje netikima vardu Hašem , ir tikima tik gamta , kad pasulyje egzistuoja tik gamtos dėsniai .Net netikima kad gamta( טבע )- אלהים, ir sakoma kad , gamta be jokio valdymo.Nes gamtoje nėra gailestingumo , gamtoje nėra proto , kad būtų galima paprašyti gailestingumo ...Ir nėra galimybės pakeisti gamtos dėsnius .

Kaip pasakojama Talmude r.Chanina ben Dosa pamatė Šabato vakarė savo nusiminusią dukrą ,paklausė – kas atsitiko .Ji atsakė ,kad suklydo ir į žvakidę pripylė vietoj aliejaus acto .Kad dabar bus per Šabatą tamsa . Pasakė jai „kas pasakė aliejui –dek , pasakys ir actui –dek“.

Matome , kad tas kuris tiki , kad gamta turi šeimininką , gali pakeisti gamtos dėsnius. Todėl tie teisuoliai , kurie tiki kad gamta (טבע ) – אלהים ...dėka jų maldos Kūrėjas gali pakeiti dėl jų gamtos dėsnius ...Net kai gydytojai nusivilia , ir sako – žmogus beviltiškas ligonis , Kūrėjas teisuolių maldų pasekoje gali pakeisti gamtos dėsnius ...

Kaip parašyta Talmude „net kai aštrus kalavijas įremtas žmogui į kaklą , neturi prarasti tikėjimo Kūrėjo gailestingumu“. Net jei pagal sveiką protą aišku , kad mirs , tikintis judėjas tiki , kad Kūrėjas valdo realybę aspektu Hašem (havaja הויה) ir gali išgelbėti .Bet pas tuos, kurie netiki neturi skųstis ir pykti , nes gamtoje nėra gailestingumo...