FANDOM


Jehuda Ašlagas (Baal Sulam)

Intencijos vartai

Pagal ARIZAL

11 dalis

211) Dabar pateiksiu Tau kitą įvadą , žinok ,kad Adam aRišon (Pirmasis Adamas) , nežiūrint į pirmąją nuodėmę ,kad valgė nuo Pažinimo medžio , dar tęsė nusidėjimus ir gimė jam šeidin ,ruchin, lilin (netyrų dvasių rūšys) ,kaip yra žinoma .

212)Iš pradžių pradėjo eikvoti sėklos lašus tuščiai , po to ,padaręs šį blogį , atėjo pas žmoną ,tada pastojo nuo jo žmona Chava (Ieva ) nuo dviejų sėklos lašų : iš pirmo lašo gimė Kainas – pirmgimis, iš antro – Hevelis (Abelis) brolis .

213)Po to vėl sugrįžo prie savo sugedimo , ir eikvojo sėklą tuščiai visus tuos 130 metų ,kai buvo atsiskyręs nuo žmonos , tol kol gimė jam Šetas kaip žinoma , nes buvo dvi rūšys tuščiai išlietos sėklos,viena (rūšis )anksčiau Kaino , kita vėliau ,o Kainas per vidurį.

214)Bet vis gi , kai išėjo iš Adam aRišon Kaino sėkla , ir buvo perduota žmonai Chavai susijungimo ir lytinio akto būdu ,dar buvo Kaino sėkla susimaišiusi su tuščiai išlietos sėklos lašais , kurie buvo prieš Kainą, nes dalykas buvo šalia vienas kito ir nenutrūkstamas ,todėl visi tuščiai išlietos sėklos lašai ,kurie išėjo iš Adamo , prieš Kaino sėklą , susimaišė su Kainu , nes buvo šalia (artimi) , kaip jau minėta .

215)Dar viena priežastis , kaip paaiškinau tau „ Persikūnijimo Vartuose“ apie dešimtį tikėjimo kankinių (kuriuos nužudė Romos imperatoriaus Tito paliepimu) , buvo Josefo tuščios sėklos pasekmė , kaip ten paaiškinta , kad sielos , išėjusios iš tuščiai išlietos sėklos , žymiai aukštesnės ir su geresnėmis savybėmis už kitas sielas , nes jos iš aspekto Daat ( pažinimo) ,nes jos iš vyriško prado .Tuo tarpu , kai kitos sielos , išeinančios iš vyro ir moters lytinio akto – moteriško prado... , taigi , todėl ,kad jos(iš vyriško prado) labai aukštos ir ypatingos , jas labai veikia klipot (netyros jėgos).

216) Kainas-pirmgimis , kaip parašyta knygoje „Tikunim“apie eilutę „jei darai gera – kyla veidas“, todėl ši tuščiai išlieta sėkla susimaišė jame , dar trečia priežastis – šios sėklos lašai – gvurot (apribojimas ) , nes ten gali klipot „ prilipti“ .

217) Kainas-gvura karūna , kaip žinoma , todėl įsimaišė jame sėklos lašai , būdami iš jo šaknies , todėl visi tuščiai išlietos sėklos lašai pirmieji ir vėlesnieji tik iš vyriško aspekto ,bet Kainas gimė iš vyro ir moters , ir būdami iš jo šaknies ,visi įsimaišė jame , nes visi iš vienos šaknies , ir jis privalo visus ištaisyti . Ir tai prasmė , kad Kainas gimė didele dalimi blogio su maža dalimi gėrio , nes jame buvo įsimaišiusi ši sėkla ,kuri labai pritraukia klipot .

218)Dabar paaiškinsiu išminčių komentarus eilutei „ ištrinsiu visą Visatą“ , tai Kainas , kurį „bejėgį“ pakabino Kūrėjas tarp Dangaus ir Žemės ,atėjo Tvanas ir nuplovė jį .Ir dalykas tas ,

kad pirmi tuščiai išlietos Adam aRišon sėklos lašai įsimaišė į Kainą ,būdami iš vienos šaknies,bet tai kad jis gimė iš vyro ir moters-buvo pas jį galimybė tai ištaisyti ,ir privalėjo ištaisyti .

219)Bet darė atvirkščiai –pridėjo nuodėmes , kaip žinoma paslaptis ,kad Tvano karta buvo Kaino sūnų Mechujaelio ir Metušaelio karta ir visi išliedavo sėklą ant žemės , ir sugadino labiau ,nei buvo ,kol buvo ištrinti verdančio Tvano vandens – dydis prieš dydį ,kaip yra žinoma .

220)Taigi Kainas – jų tėvas , atėjo Tvanas pakabino Kūrejas bejėgį. Nes sukurta vyro ir moters sėkla ir stabilesnė už tą ,kuri išeina iš vyro – aspektu „skystas vanduo“ ,nes įeina į moterį bei susiformuoja paslaptimi „ dangaus skliautas – stiprus ir egzistuojantis“ , su stipriais ir tvirtais organais .

221)Bet tuščiai išlieta sėkla ,išeinanti tik iš vyro ,turi du trūkumus : pirmas ji nestabili , nes tai vandens lašas . Antra – ji kybo ore tarp dangaus ir žemės , nes išėjo iš vyro ,vadinamo dangumi ,o į moterį ,vadinamą žeme , neįėjo ,todėl ji kabo ore tarp dangaus ir žemės , ir nėra jai ramybės , kol neįeis į moterį .

222)Ir tai , kas parašyta apie Kainą ,kad buvo pas jį šie du trūkumai : vienas – buvo pakibęs tarp dangaus ir žemės , kitas buvo – bejėgis ir tai – tūščiai išlietos sėklos , įsimaišiusios jame ,pasekmė. Ir kai atėjo verdantis Tvano vanduo , dydis prieš dydį , rado jį bejėgį ,kabantį ore ir ištrynė .

223)O jei būtų ištaisęs tas sielas iš tuščiai išlietos sėklos , nebūtų Tvanas jas ištrynęs , bet kadangi jos nebuvo ištaisytos jos kabojo ore ,ir tai aspektas šeidim ir ruchin , visada kabančios ore , dangaus skliaute, kai minima Zohare daugelyje vietų .

224) Ir dėl to ,kad nebuvo suformuoti moteryje , negalėjo pakilti į viršų ir nusileisti į apačią mūsų pasaulyje-įeiti į vaikų kūnus , todėl buvo Tvano vandens ištrinti , nes buvo rasti kybantys ore , kaip šeidin ir ruchin .Ir tai ,kas paskyta apie Kainą ,kad buvo pakibęs tarp dangaus ir žemės , nes dangus –vyras , o žemė – moteris , ir ši sėkla išėjo iš dangaus-vyro , o žemės –motes nepasiekė ir bejėgiškai liko kaboti .

225)Ir tai paslaptis apie ,ką sako išminčiai ,kad šeidin ir ruchin gimė pirmo Šabato vakarą , tarp sutemų ,nes jos iš tų lašų ,kurie buvo dvasios (ruchin) be kūnų ,nes nebuvo suformuotos moteryje . Ir žinoma , kad netgi Kainas gimė Šabato vakare tarp Minchos ( popietinė malda ) ir sutemų .

226)Ir kai tie tuščiai išlietos sėklos lašai buvo ištrinti kaipTvano karta ,buvo panaikinta klipa , prilipusi prie jų , ir nuo tada jie sugrįžta ir įeina į viršutinę moterį , ten jie yra formuojami ir leidžiasi į mūsų pasaulį ir gimsta kūnuose ,kaip ir kitos sielos , nes nuo tada pradėjo pamažu vykti ištaisymas.

227)Ir nors visa Adamo tuščiai išlieta sėkla įsijungė Kaine , ji vis tik dalinasi į tris grupes : pirma tuščia sėkla prieš gimstant Kainui , antra Kaino sėkla , kuri buvo iš vyro ir moters , trečia sėkla po Kaino gimimo .

228)Ir žinok kaip sakiau aukščiau , sielos ,einančios iš tuščiai išlietos sėklos- labai aukštos ir labai labai ypatingos ,nei kitos sielos , gimstančios vyro ir moters lytinio akto metu. Nors yra skirtumas ,tarp tų lašų prieš gimstant Kainui ir po , tie lašai ,prieš gimstant Kainui žymiai aukštesni ir ypatingesni už paskesnius .

Ir jau sakiau , kad Micha Morašti iš Kaino šaknies ir jis iš tų pirmų lašų ir jos labiau ypatingos , nes Morašti iš Rešit (pirmas). Taip pat Nachum Elkoši , taip pat iš Kaino šaknies , bet jis iš paskesnių lašų ir tai Elkoši iš malkoš (vėlyvas lietus). Randame Micha pirmas lietus ,Nachum – vėlyvas,tai paskutiniai lietaus lašai . Ir pranašas Jechezkelis , ir Chizkijahu –Judėjos karalius ,abu iš Kaino šaknies ir jie iš pirmų lašų, kurie labiau ypatingi .Ir kadangi jų sielos pradžioje buvo pakabintos bejėgiškai ,kaip minėta , todėl jų sielos paminėtos ryšium su stipriu ištaisymu , nes išsitaisė galutinai ir likvidavo savo bejėgiškumą .

12 dalis

229)Kaip jau paaiškinta savaitinėje dalyje Ree (Žiūrėk) apie prisiminimo išėjimo iš Egipto priedermes , kokios priežastys , dėl kurių buvo ištremti Israelio sūnūs tarp pasaulio tautų . Ir pasakyta, kad Adam aRišon savyje buvo įjungęs visas sielas ir visus pasaulius . Kai nusidėjo , nukrito nuo jo visos sielos į klipot ir pasidalino į 70 tautų ,ir turi būti ištremtas Israelis į kiekvieną tautą ir surinkti visus šventų sielų rožės lapelius , kurie išsibarstė tarp šių spyglių . Ir kaip sako išminčiai Midraš Raba , kodėl yra ištremtas Israelis tarp pasaulio tautų , tam ,kad prisijungtų prie jų gerai (perėję į judaizmą) ir suprask tai gerai .

230)Taip pat išsiaiškiksime Egipto tremties reikšmę .Nes tada visos sielos, ar daugelis buvo susimaišiusios su klipot vadinama Egiptu (Micraim) ir netgi vidiniu sielos aspektu ,tai atslkleista Pesach ir Išėjimo iš Egipto aiškinime.

231)Dabar apžvelgsime trumpai , kaip pasakyta apie eilutę „ eikite pas Josefą , ką pasakys jums , tą darykite“ , nes pažvelgė iš Šventos dvasios į juos ,kad tai- šventos sielos , Adamo tuščiai išleistos sėklos , kibirkštys , kurias jis išbarstė per 130 metų , vadinamos pažeistieji ( negaei-נגעי) .Adamas dėka malonumo (oneg –ענג) , kuri jausdavo, išeinant sėklai ,paslaptimi iš oneg virsdavo nega (iš malonumo – pažeidimu ענג-נגע) , taip gimė Lilit ir Naama , todėl reikėjo, kad tos sielos praeitų gijūrą .

232)Ir tai dalykas ,kaip paaiškinta apie Kainą ir Hevelį skyriuje Berešit , kad daugelis sielų ateina iš aspekto chesed ir gvura ... ,o ne iš daat, bet tuščiai išleistos sėklos lašai ,jie tik vyro susijaudinimo dėka , nes susižadina sąmonė lytiniam aktui , ir išveda šiuos lašus iš viršaus, iš viršutinio daat , ir neranda tam paruoštos moters acilut psaulyje , nes nusileido žemyn dėka pažeidimo ,ir todė išejo lauk (iš švento acilut pasaulio)ir paima klipot moterišką aspektą , susiformuoja į kūnus ir gimsta.Taigi šeidin ,ruchin , lilin vadinami pažeistieji .

233)Vadinasi , visi tie šeidin ,ruchin ,kurie buvo sukurti per tuos 130 metų ,kai Adamas buvo atsiskyrę nuo Chavos ,kai yra žinoma , visos tai aukštos ir šventos sielos iš aspekto daat ,susimaišiusios su klipot . Todėl turi daug kartų persikūnyti ir išsigryninti ,kol baigsis jose pažeidimas , dėka daugelio persikūnijimų .

234)Todėl randame ,kad nesusiformavo Israelio tauta iki Jakovo ,nes daugelis sielų buvo susimaišiusios su klipot, ir todėl iš kartos į kartą persikūnydavo ir išaiškindavo trūkumą ,ir nepradėjo ištaisymo , tik nuo Jakovo-išrinktojo iš protėvių kuris ištaisė Adamą , ir tik tada prasidėjo sūnų ištaisymas , todėl buvo priversti praeiti Egipto tremtį , kol išėjo Israelis iš Egipto tremties.

235)Ir tai reikšmė eilutės „ir bandė Kūrėjas ateiti ir paimti gojų iš gojų tarpo ,ir nepasakyta tautą iš gojų tarpo ,bet gojų iš gojų tarpo – ir suprask tai ,nes buvo būtent juose klipot ,ir buvo gojai ,kaip ir kiti , ir buvo išgryninti ir paimti iš gojų tarpo.

236)Ir taigi pradžia persikūnijimų buvo Tvano tauta , kuri būdama iš šios iškrypusios šaknies , kuri išėjo dėka Adamo tuščiai išleistos sėklos , ir buvo pažeisti ,todėl maištavo ir prieštaravo prieš Kūrėją .Ir svarbiausia jų nuodėmė buvo išleidimas sėklos ant žemės ir kaip parašyta „ iškraipė visos būtybės savo kelią ant žemės“.

237)Ir tai kas parašyta „ ir pasigailėjo Kūrėjas , kad padarė žmogų ant žemės“ ,pasakyta apie Tvano tautą . Užuomina , jog tai paties Adamo sūnūs , kurie išėjo iš jo tuščiai išleistos sėklos per tuos 130 metų .Taip pat „ ir pamatė Kūrėjas ,kad didelis žmogaus blogis ant žemės“, ir žinoma ,kad tuščias sėklos išleidimas vadinasi blogis ( ra-רע ( ,kaip parašyta „ir buvo Jehudos pirmgimis Er (ער ) blogas-ra (רע) Kūrėjo akyse ( tos pačios raidės ) ir tai paslaptis „neįsiviešpataus blogis“ ( ra –רע).

Vadinasi Tvano tauta ,kuri išėjo iš Adamo tuščiai išleistos sėklos , vadinami būtent blogiu .

238) Taip pat parašyta „pasakė Kūrėjas : ištrinsiu žmogų ,kurį sukūriau“, užuomina , tai sielos iš iš pačio Adamo ,kuris buvo būtent pačio Kūrėjo rankų darbas .Kaip parašyta „ visi širdies polinkiai tik blogisרע ) (visą dieną“ , nes visi noro polinkiai buvo tik tuščiam sėklos išleidimui , vadinamam blogiu , nes būtent iš ten kilo ir jie , todėl Tvano buvo ištrinti jų kūnai , vietoj verdančių tuščiai ant žemės išleidžiamos sėklos lašų . Kaip sako išminčiai „su verdačiu prasižengė ,su verdančiu ir buvo nuteisti“ .

239)Po to antrą kartą persikūnijo Babilono bokšto statytojų kartoje , kurie taip pat darė blogį kaip jų tėvai, bet jau ne tuščiu sėklos išleidimu . Kaip parašyta „ ir nusileido Kūrėjas pažiūrėti miestą ir bokštą , kurį pastatė žmonės (Adamo sūnūs)“, ir komentuoja išminčiai Adamo sūnūs būtent ,išėję iš jo tuščiai išleistos sėklos . Po to persikūnijo trečią kartą Sodomo kartoje ir pasakyta apie juos „ Sodomo žmonės blogi ir nuodėmingi prieš Kūrėją labai“ ,užuomina- buvo blogi dėl tuščiai išleistos sėklos vadinamos blogiu(ra-
רע (.

240)Po to ,kai persikūnijo tris kartus trijose kartose ,kaip minėta ,kaip parašyta „ tris kartus Kūrėjas daro savo veiksmus“ , tada sugrįžo ir persikūnijo ketvirtą kartą Egipte , Israelio sūnūse,kurie gimė šioje tremties kartoje ir prasidėjo ištaisymas .

241)Ir iš to išsispręs didelė problema ,dėl kurios užkliuvo keletas išminčių , paklausė rabi Eleazaras rabi Šimono ,tėvo apie Egipto tremties prasmę ,kodėl buvo ši tremtis , ir kodėl būtent į Egiptą , o ne kitas šalis , ir dar papildomas klausimas ,kodėl buvo tremtis tokia sunkia forma , „ir apsunkino jų gyvenimą sunkiu darbu , plytų ir statybinės medžiagos darymu“.

242)Ir kaip paaiškinta aukščiau , kad šios sielos buvo nugrimzdusios į Egiptiečių klipą , todėl , kad iš pradžių Tvano kartoje nusidėjo tuščiu sėklos išleidimu , ir buvo ištrinti verdančio Tvano vandeniu,todėl ir dabar ,nuteisė juos faraonas : „ kiekvieną gimusį sūnų įmeskite į upę“ , tai lietė tik berniukus , nes jie nusidėjo tuščiu sėklos išleidimu , o ne mergaites.

243)O dėl to ,kad nusidėjo Babilono bokšto statytojų kartoje : „ padarykime plytas , kad pastatyti miestą ir bokštą“ , pakilti ir maištauti prieš Jį ir kovoti prieš Jį, nes pasakyta pergudraukime Jį ,t. y.

(levanim-plytos , nuo bina – protas ) , ir apie tai pasakyta Egipto kartoje „ ir apkartino jų gyvenimą , kad pastatyti Pitom ir Raamses“ , tai kaip miestą ir bokštą .

244)Ir žinok , buvo du aspektai ,nes yra sielos , kurios išsitaisė visiškai ir persikūnijo Israelio sūnūse, toje kartoje ,po to, kai nusileido į Egiptą . Ir yra tarp jų sielos , kurios neišsitaisė , ir persikūnijo į pačius egiptiečius , kuriems Josefas darė apipjaustymą : „ eikite pas Josefą ,ką pasakys, tą darykite“ , ir tada pasakė savo tautai „štai Israelio tauta“.

245)Iš pradžių vadina juos Israelio tauta , po to Israelio sūnūs ir nesako tauta . Reikalas tas ,kad Josefas liepė apipjaustyti tuos egiptiečius , tai pat ir Jakovas darė gijūrą Egipte .

TĘSINYS

Intencijos vartai

Pagal Ari su Jehuda Ašlago komentarais

דיברי אריזל

Ari žodžiai

הנה יש מאציל ונאצל,והנאצל יש בו ד' יסודות – אש , מים ,רוח ,עפר .

1)Yra Kūrėjas ir kūrinija , kūrinija sudaryta iš keturių pagrindų – ugnies , vandens , oro ir žemės .

והם ד' אותיות הויה , והם חוב תומ , והנה הם טנתא , והם הם אביע

Ir tai keturios raides Havaja , ir tai chochma , bina , tiferet , malchut , ir tai Tanta(teamim-skonis ,tagin – karūna , nekudot – taškai(balsės) , otijot – ženklai(raidės) ) ir tai acilut , brija , jecira , asija .

שהם ד' בחינות שבאדם – א' - אדם הפנימי שהוא הרוחניות הנקרא נרנחי , ב' – הוא הגוף , ג'- הוא המלבושים שעג הגוף , ד'- הוא הבית שיושב בתוכו האדם וגופו ומלבושו.

Ir tai keturi aspektai žmoguje : a) vidinis žmogus ir tai dvasingumas vadinamas naranchai(nefeš, ruach ,nešama , jechida ) , b) kūnas , c) rūbai ant kūno , d) namai , kuriuose randasi žmogus , kūnas ir rūbai .

ב)וכל בחינות אלו כלולות מד'בחינות , ואלו הם – בחינה א' של הרוחניות היא נשמה לנשמה ו נרן.

2)Ir visi šie aspektai turi savyje keturis aspektus ir tai : pirmas dvasingumo aspektas tai sielos siela ir naranchai .

בחינה ב' שהוא הגוף , הוא העצמותת , שבהם המוח מבפנים , והגידין ,והבשר,ועור.

Antras aspektas – tai kūnas ir tai – kaulai ir juose smegenys viduje , ir gyslos , ir mėsa ,ir oda .

ג) בחינה ג' שהם הלבושים , הנה הם נודעים שהם המוחרכים אל כהן הדיוט – כתונת ,ומכנסים , מצנפת ,אבנת .

Trečias aspektas – tai rūbai būtini šventikui : marškiniai , kelnės , galvos apdangalas ir juosta .

בחינה ד' והוא הבית , יש בית וחצר , ושדה ,ומדבר .

Ketvirtas aspektas – tai namas ir tai namas , kiemas , laukas ,dykuma .

אמנם בכל אלו הד' בחינות הפרטיות , יש בחינה אחד כוללת כולם

Betgi kiekviename iš šių keturių atskirų aspektų yra vienas aspektas , jungiantis visus .

והיא ממוצעת בין בחינה ובחינה הכוללת שתיהן .

Ir jis tarpinis tarp aspekto ir aspekto , jungiantis abu .

אור פשות יהודה אשלג

Paprasta šviesa Jehuda Ašlag

א)מלמדנו כאן כלל גדול כולל כל החכמה ,להשכיל לדעת ,איך הכלל כולו עם הפרטים הקטנים ביותר דומים זה לזה , כי כל המציאות בכללותה העליונים והתחתונים יחד ,הם רק חמש בחינות – כתר ,חכמה ,בינה ,תפארת ומלכות בלבד.

1) Moko mus čia pagrindinio dėsnio , apimančio visą išmintį , suvokti ir sužinoti kaip visas dėsnis su mažiausiomis detalėmis atitinka vienas kitą .Nes visa realybė bendrai kartu viršutinė ir apatinė , tai tik penki aspektai : keter , chochma ,bina ,tiferet ir malchut.

הנקראות בשם חמשה עולמות אדם קדמון ,אצילות ,בריאה , יצירה,עשיה .

Vadinamais keturiais pasauliais: Adam Kadmon ,Acilut ‚Brija ‚ Jecira ,Asija .

אשר אק הוא כתר , שפירושו שורש הכל ומאציל ,ועולם אצילות הוא חכמה ,ועולם בריאה הוא בינה ,ועולם

היצירה הוא תת ,ועולם עשיה הוא מלכות.

Kur Adam Kadmon – tai keter , ir tai visu šaknis ir Kūrėjas , pasaulis Acilut –chochma , pasaulis Brija – bina , pasaulis Jecira – tiferet ir pasaulis Asija –malchut .

והם בחינת ארבע אותיות השם הויה – י' חכמה ,ה' רשאונה היא בינה ,ו' היא תת, וה' תתאה היא מלכות .

Ir tai aspektas keturios Havaja Vardo raidės : jud – chochma , hey pirma –bina , vav – tiferet ir hey paskutinė – malchut .

וכן הם נקראים –טעמים ,נקודות , תגין ,אותיות .

Ir tai vadinasi : intonacijos ženklai , balsiai , garso ilgumas , raidės .

נמצא שכל העולמות כולם נכללים רק בשם הויה אחת , דהיינו חוכמה ובינה תפארת ומלכות , וקוצו של יוד הוא בחינה המאציל , דהיינו עולם אק .

Vadinasi visi pasauliai įjungti į vieną vardą Havaja ,t.y. chochma bina , tiferet ir malchut, o jud smaigalys – tai keter Kūrėjo aspektas , t.y.Adam Kadmon .

וכנגד זה אין לך פרט קטן בכל המציאות , שלא יהיו חמש בחינות אלו כחב תומ .

Ir prieš tai nėra mažiausios detalės visoje realybėje , kad nebūtų joje šių penkių aspektų KaCHaB TuM.