FANDOM


Hašalom-taika Jehuda Ašlag-Baal Sulam

„Ir vilkas gyvens su ėriuku ,ir tigras su ožiuku gulės , ir veršiukas ir jaunas liūtas ir jautis bus kartu ir jaunuolis vedžios juos“ .(Ješajahu 11-6)… „Ir bus tą dieną – išties Kūrėjas savo ranką antrą kartą , įsigyti savo tautos likutį , kuris liks Asirijoje , Egipte , Patrose , Kūše, Eilame,Šinaare , Chamate ir jūros salose“.(Ješajahu 11-11).

Pasakė r.Šimonas ben Chalafta : „ nerado Kūrėjas geresnio būdo palaiminti Israelį ,tik taika(šalom) , kaip pasakyta – Kūrėjas duos savo tautai jėgų , Kūrėjas palaimins savo tautą taika .(Talmudo pabaiga).

...Ir iš to kas paaiškinta išryškėja pranašo Ješajahu žodžių teisingumas apie taikos pranašystę , prasidedančią „ ir vilkas gyvens su ėriuku ir tigras su ožiuku gulės“ ir duoda visam tam išvadą „nes prisipildys visa žemė žinių apie Kūrėją , kaip vanduo pripildys jūrą“ (Ješajahu 11-9).Išeina pranašas sieja taiką visame pasaulyje su viso pasaulio prisipildymu žinių apie Kūrėją , t.y. kaip pasakyta anksčiau ,jog sunkus egoistinis elgesys tarp žmonių , kurio pasekoje aštrėja tarptautinai santykiai , visa tai neišnyks iš pasaulio ir nepadės joks žmogiškas patarimas ar gudrybė ,bus tas kas bus .

Nes aiškiai matome , kaip žmonija vargsta ir vystosi nepakeliamose kančiose , užgriūnančiose ją iš visų pusių ,kaip nustūmė save žmonija į dešinį kraštutinumą , kaip Vokietija (fašistinė),ar į kairyjį kraštutinumą , kaip Rusija (stalinistinė). Ir ne tik kad pagerėjo padėtis ,bet skausmas padidėjo , ir šauksmas iki dangaus...

Juk nėra kito patarimo , tik priimti Kūrėjo valdymą ir žinias apie tai . T. y. paruošti save panorėti Kūrėjo , kaip ir buvo Jo sumanyta kūrimo pradžioje .Ir kai tai padarys, aišku visiems , su darbu Kūrėjui išnyks iš žmonijos neapykantos ir pavydo atmintis ...,nes tada visa žmonija susijungs į vieną kūną su viena širdimi ir prisipildys žinių apie Kūrėją. Išeitų taika pasaulyje ir žinios apie Kūrėją – tas pats dalykas.

Ir iš kart po to sako pranašas „ir bus tą dieną-išties Kūrėjas savo ranką antrą kartą, įsigyti tautos likutį“(Ješajahu11-11). „Ir išsklaidytus judėjus surinks iš keturių žemės pakraščių“(Ješajahu11-12). Iš to išeitų , kad taika pasaulyje ankstesnė už tremtinių surinkimą(גלויות קיבוץ ( .

Iš čia suprasi išminčių pasakymą Talmudo gale „nerado Kūrėjas geresnio būdo palaiminti Israelį tik taika(šalom),kaip pasakyta –Kūrėjas duos savo tautai jėgų, Kūrėjas palaimins savo tautą taika“. Tačiau tai lyg ir kelia nuostabą „geresnio būdo palaiminti Israelį“. Ir kaip tą suprasti?

Tačiau šis pasakymas patvirtina Ješajahu pranašystę , kad taika pasaulyje ankstesnė už tremtinių surinkimą(קיבוץ גלויות ) , todėl parašyta „Kūrėjas duos savo tautai jėgų“, t.y. ateityje , kai Kūrėjas duos Israelio tautai jėgų , t.y.. amžiną pakilimą , tada „Kūrėjas palaimins savo tautą taika“. Kitaip sakant Israelio tautą palaimins anksčiau nei visą pasaulį palaimins taika .Po to „...išties Kūrėjas savo ranką antrą kartą,įsigyti savo tautos likutį...“

Ir iš to pasakė išminčiai ,kad viso pasaulio palaiminimas taika ankstesnis už „jėgas“ , t.y. už išsivadavimą(גאולה ),nes „nerado Kūrėjas geresnio būdo palaiminti Israelį ,tik taika(šalom).T.y. visą laiką kol meilė sau ir egoizmas tvyro tarp pasaulio tautų , taip pat ir Israelis negalės tarnauti Kūrėjui tyrume- t.y.mylėti artimą.Kaip parašyta „ir būsite šventikų karalystė“. Ir tai mes matome iš patirties , juk sugrįžimas į šalį ir Šventyklos pastatymas negalėjo išsilaikyti ilgai ,kad būtų realizuotas palaiminimas , kurį Kūrėjas davė protėviams .

Iš čia pasakyta „nerado Kūrėjas ...būdo palaiminti...“, t.y.iki šiol negalėjo Israelio sūnūs išlaikyti protėvių palaiminimą . Todėl iki šiol neišsipildė pranašystė , kad galėtų paveldėti šalį amžiams , nes tik taika visame pasaulyje , vienintelis būdas, įgalinantis mus gauti protėvių palaiminimą (t.y. šalį), kaip ir pranašauja Ješajahu.