FANDOM


Straipsnis „Tyro marmuro akmenys“

Pasakė R. Elazaras : vieną dieną , kai buvome beit-midraše ,paklausė mokiniai(chaverim), kodėl pasakė R.Akiva savo mokiniams: kai prieisite prie tyro marmuro akmenų , nesakykite – „vanduo , vanduo“ , kad nesukeltumėte sau pavojaus , kaip pasakyta „sakantis netiesą neišstovės prieš mane“. Tuo tarpu nusileido ten senų seniausias (chochma ir bina vadinami senais , o keter , kuri virš jų – senų seniausias:tai paslaptis - jechida sielos, ateityje pasirodysiančios pasaulyje Gmar Tikune ). Pasakė Jiems : mokytojai ,kuo Jūs užsiimate ? Atsakė jam , kad užsiima tuo , ką pasakė R. Akiva savo mokiniams , kai prieisite prie tyro marmuro akmenų...

Paskė Jiems : aišku , kad čia yra auštutinė paslaptis , ir aiškinosi ją aukštutinėje Ješivoje , ir kad nesuklystumėte šioje paslaptyje , nusileidau pas Jus paiiškinti Ją ,beje ir dėl to , kad jau jau atsivėrė ši paslaptis tarp Jūsų , ir tai uždara paslaptis , kartos sūnums .Kitaip sakant , kad jau atsivėrė Jums ši paslaptis , uždara kartos sūnums , galima ją paaiškinti iki galo .

Iš tikro – tai tyro marmuro akmenys , ir iš jų išteka tyras vanduo , tai užuomina į dvi jud raidėje alef , viršuje ir apačioje , vav , skirianti dvi jud .Tai gyvybės medis , kiekvienas , valgantis nuo jo gyvena amžinai .Ir dvi jud raidėje alef – užuomina į „ vajicer“ , kuriame dvi jud , ir tai du kūrimai : viršutinis ir apatinis.

Ir tai dvi akys , iš kurių krenta dvi ašaros į didelę jūrą , nes chochma vadinasi akimis : dešinė akis prieš viršutinę išmintį , kairė akis prieš apatinę išmintį. O kodėl nukrito ašaros ? Ir atsako : todėl , kad dviem lentelėmis nuleido Moše Torą Israeliui , t. y. bina ir malchut , nes dešinė lentelė – bina , kairė –malchut .Ir tai kaip dvi akys , bet nenusipelnė jų Israelis , nes sudužo ir nukrito , t.y. po nuodėmės su aukso veršiu. Kaip parašyta : ir sudaužė jas prie kalno , ir tai sąlygojo pirmos ir antros Šventyklos sugriovimą .Nes jos siejasi su dviem lentelėm : pirmoji Šventykla su dešine lentele – aukštutine paslaptim – bina ,antra Šventykla su kaire lentele – žemutine išmintim –malchut . Todėl sudužimas sąlygojo sugriovimą .

Todėl nukrito dvi ašaros į didelę jūrą , užuomina į du sugriovimus , įvykusius dėl pirmųjų lentelių sudužimo .O kodėl nukrito ir sudužo lentelės ? Ir atsako , todėl , kad atitrūko nuo vav , iš žodžio „vajicer“ . Paaiškinimas , dvi jud „vajicer“ , tai dvi jud raidėje alef , tai dvi dvi lentelės . Vav –„vajicer“ , linija skirianti jas – gyvybės medis .Po to , kai Israelis ištaisė „pažinimo medžio“ nuodėmę , likvidavosi iš jų gyvatės nešvarumas , todėl nusipelnė lentelių –dvieju jud : viršutines ir apatinės išminties , nusipelnė gyvybės medžio ,linijos ištiestos tarp jų : išsivadavimo nuo mirties angelo . Tačiau po „aukso veršio“ nuodėmės , sugadino išsivadavimą , todėl nuskrido gyvybės medis nuo jų , nes sugrįžo „pažinimo medžio“ defektas ir vėl pakliuvo į mirties angelo vergiją .Ir lentelės , susietos su „ gyvybės medžiu“ sudužo ir nukrito .Ir davė jiems kitas lenteles nuo gėrio ir blogio „pažinimo medžio“ , ir iš ten buvo jiems duota Tora su draudimais ir leidimais : iš dešinės –gyvybė , iš kairės – mirtis . Kaip sako išminčiai :iš dešinės ateina gyvybės lašas, iš kairės – mirties .

Todėl sakė R. Akiva : nelyginkite tyro marmuro akmenų su kitais akmenimis ,kurie gyvybė ir mirtis iš ten : išminčiaus širdis iš dešinės , kvailio iš kairės . Ir dar- neįveskite save į pavojų ,nes tie akmenys iš gėrio ir blogio „pažinimo medžio“ jie skiriantys , o tyro marmuro akmenys – jungiantys, be jokio (skirtumo )dalinimosi . O jei pasakysite , juk gyvybės medis nutolo nuo jų „aukso veršio“

nuodėmės metu –nukrito ir sudužo , todel yra tarp jų skirtumas-„sakantis netiesą neišstovės prieš mane“ – juk viršuje nėra išsiskyrimo ,nes tos , kuros sudužo buvo iš tų , t. y. iš tų tyro marmuro akmenų , todėl skaitosi , kad nesudužo niekada .

Paaiškinimas.Tora vadinama vandenimi , kaip parašyta vanduo – tai Tora , o Toros esmė dvi liudijimo lentelės , bina ir malchut .Todėl jos vadinamos dvi akmeninės lentelės ir iš jų išteka vanduo vadinamas Tora .Viršuje paaiškinta , kad pirmąsias lenteles Israelis gavo tobulume , koks bus Gmar Tikune , kaip rašo išminčiai – raštas iškaltas lentelėse ,neskaityk iškaltas (charut) , bet (cherut) laisvė – tai išsivadavimas nuo mirties angelo , kaip bus per Gmar Tikuną . Tik dėka „ aukso veršio“ nuodėmės sugadino ištaisymą ir grįžo pas juos mirties angelo valdžia , bei sudužo lentelės ir davė jiems kitas lenteles- gyvybės ir mirties .

Visas ištaisymas tik Toros šviesos dėka , nes dėka maldos , kurią iškelia Israelis , vykdydamas priedermes ir gerus darbus , tuo sąlygodami aukštutinį susiliejimą ( vienybę) , ir pamažu atsiveria Toros šviesa Israeliui , to dėka nusipelno Gmar Tikuno . Tada atsiveria dvi lentelės paslaptimi tyro marmuro akmenų iš kurių išteka vanduo ir nėra ten išsiskyrimo ( dalinimosi ) vandens , kuris dešinė – gyvybės , o kairė – mirties vanduo , kaip pasakyta „ mirtis praryta amžiams“ , visi tyri ir visi gyvi .Tada tyro marmuro akmenys – visos Toros rezultatas ir tęsinys , kuri atsivėrė anrtomis lentelėmis- paslaptimi „vanduo vanduo“ .

Ir tai ką perspėjo R . Akiva savo mokinius , kai prieisite tyro marmuro vandenis nesakykite „vanduo vanduo“, nes baiminosi , kad nesuklystų , jog tyro marmuro akmenys – rezultatas Toros , kuri atsivėrė aspektu „vanduo vanduo“su pasidalinimu antrosiomis lentelėmis .Tada bus pažemintas tyro marmuro akmenų privalumas , nes nežiūrint į tai , jog jie patys – tyras vanduo , vis gi , jei išejo iš aspekto „vanduo vanduo“- užtenka nueiti į teismą , kad laikytų tave nuteistuoju . Tai kas pasakyta- nelaikykite tyro marmuro akmenų kitais , kurie gyvybė ir mirtis , nes jei galvosite , kad tyro marmuro akmenys antrų lentelių tęsinys ir rezultatas , ir yra juose gyvybė ir mirtis – priskirsite juos sau – užtenka nueiti i teismą, kad laikytų tave nuteistuoju . Juk jus tuo paniekinate tyro marmuro akmenis , ir ne tik , nežiūrint paniekinimo , meluolate sau .Nes prieš ištaisymą , kai Tora skaitėsi iš antrų lentelių iš gėrio ir blogio „pažinimo medžio“ , vyravo jose atskyrimo jėga .O dabar , kai atsivėrė tyro marmuro akmenys , išryškėjo vienybė , be jokio pasidalinimo , t. y. , jog jokio pasidalinimo nebuvo iš vis niekada . Tada – kodėl galvojate , kad pirmos lenteles sudužo ir nutolo nuo jų gyvybės medis – juk tai visiškas melas . Dabar išaiškėjo ,kad nėra ten jokio pasidalinimo(išsiskyrimo)viršuje pirmose lentelėse , nes tos lentelės , kurios sudužo buvo nūdienos tyro marmuro akmenų . O visas valdymas , gėrio ir blogio „pažinimo medžio“ , esančio tuo tarpu išnyksta ir dingsta , ir skaitosi ,kaip niekada nebuvęs .Vadinasi pirmos lentelės nesudužo išviso , ir visa Tora , kuri atsivėrė ir veda į Gmar Tikūną buvo būtent iš pirmųjų lentelių ir nebuvo įmaišytas juose gėrio ir blogio gyvenimo ir mirties aspektas .Kaip jums atrodė prieš ištaisymą , antrųjų lentelių pavidalu . Ir panašiai rasi Zohare , kur aiškinama – dviejų liudininkų parodymais bus nuteisiamas mirti mirtininkas (miręs), ir užginčino – reikia sakyti gyvasis .Ir paaiškino mirtininkas(miręs )- tai Sa“m , jis iš principo miręs . T.y. Gmar Tikūne , kai anuliosis Sa“m išaiškės visiem , kad Sa“m niekada nebuvo gyvas , tik visada vyravo vienybė , kaip parašyta EIN OD MI LEVADO (nieko nėra tik Jis ).

Paruošė Rimas Jasaitis