FANDOM


Zohar t.6 צו-(“Liepk”)

185) Ateik pažiūrėk(בוא וראה) kas tarp tų , užsiimančių Tora ir ištikimų pranašų ,tie, kurie užsiima Tora svarbesni už pranašus .Kokia prasmė ? Nes jie stovi ant aukštesnės pakopos , nei pranašai , nes tie , kurie užsiima Tora stovi ant pakopos, vadinamos Tora, nes tai viso esmė( tikėjimo esmė).Tada , kai pranašai stovi žemiau , vietoje vadinamoje necach(sf. - amžinybė) ir hod (sf-.didybė) . Todėl tie , kurie užsiima Tora svarbesni už pranašus ir stovi aukščiau už juos .O tie , kurie kalba įkvėpti Šventos Dvasios(רוח הקודש) stovi žemiau už visus .

t.6-תזריע(“Pasėk”)

102)Mokėmės- „yra pas išmintį privalumas“ (קהלת-Ekleziastas) , t.y. išmintis iš vis, jungianti aukštutinę išmintį ir mūsų pasaulio išmintį . Pasakė r. Šimonas r. Aba – ateik pažiūrėk (בוא וראה) paslaptis – išmintis , kuri žemai , nespindi ir nešvyti , ir tik dėl kvailystės , kuri sužadinama kitoje vietoje , ir jei ne ta kvailystė , nebūtų išminties švytėjimo ir papildomos didybės , ir nebūtų matomas išminties privalumas.Ir dėl kvailystės spindi išmintis labiau t. y „yra pas išmintį privalumas“ . Pas išmintį iš vis, ar viršuje ar apačioje už kvailystę iš vis , ar viršuje ar apačioje . Nes kaip apačioje , jei nebūtų kvailystės pasaulyje , nebūtų išminties pasaulyje.

t.7-אחרי מות(“Po mirties”)

221)Radau pas Adam aRišon (pirmo Adamo) knygoje , kad visos Šventos Dvasios viršuje t.y. angelai vykdo Kūrėjo pasiuntinių misiją ir visi kyla iš vienos vietos . Tada , kai teisuolių sielos kyla iš dviejų pakopų ,sujungtų į vieną . Todėl kyla aukščiau už angelus ir jų pakopos aukštesnės . Ir visi , kurie pasislėpę ten , nusileido ir pakilo savo gyvenimo metu, kaip Chanochas , kuris nemirė . Ir jau kalbėjom apie Chanochą ir Elijahu (kurių neištiko mirtis ) .

Komentaras . Du taškai įjungti į malchut ( mūsų realybė – malchut ) manula (מנעולא-spyna) ir miftecha (מפתחא-raktas) ir visos šviesos išeina tik iš miftecha .Ir taškas manula, paslėptas joje .Todėl vadinama Pažinimo Gėrio ir Blogio medžiu .Žmonija priklauso malchut , todėl žmogus ,jei nusipelno ir nenusideda yra susijęs su Gėrio medžiu.Manula taškas jame neatsiskleidžia , todėl nusipelno visų šviesų , o jei nenusipelno ,yra susijęs su Blogio medžiu , ir atsiskleidžia jame manula taškas ir iškart dingsta visos šviesos . Todėl ateina pas kiekvieną žmogų mirtis . Nes Satan(השטן –kaltintojas ) mirties angelas sužadina žmoguje tašką manula ,todėl Gyvybės šviesa dingsta dėl tos priežasties .

Tačiau angeluose yra tik vienas taškas miftecha ir nėra juose dalies iš manula .Todėl angelai nemiršta .Ir tai kaip parašyta visos Šventos Dvasios viršuje t. y.visi angelai kyla išvienos vietos . T.y. tik iš vieno taško , t. y. miftecha .Tada,kai teisuolių sielos kyla iš dviejų pakopų ,sujungtų į vieną t.y.iš dviejų taškų manula ir miftecha ,sujungtų į vieną-miftechą ir manula paslėpta joje ir nejaučiama .

Ir yra išskirtinių savybių pas angelus , kurių neturi žmonės , angelai nemiršta , tada , kai žmonės ,sudaryti ir iš manula, turi mirti . Ir yra išskirtinių savybių pas žmones , ko neturi angelai .Angelai negali išsitaisyti ,nes miftechai nereikia jokio ištaisymo , nes tai bina (Kūrėjo) savybės , o visa esmė – tik ištaisyti manula . Todėl angelai stovi ant vienos pakopos , ir nėra pas juos pakilimų ir pakopų .Tada , kai žmonės , sujungti su manula – jiems galimas ištaisymas .Todėl, kai nusipelno , kyla ir pasiekia vis aukštesnes pakopas .

Kaip parašyta todėl kyla aukščiau už angelus ir jų pakopos aukštesnės .

Ir yra ypatingos sielos , kuriose manulos aspektas paslėptas taip , kad neatsiskleidžia iš vis – todėl jie nemiršta .Kaip parašyta ir visi, kurie pasislėpę ten , t.y. manula juose paslėpta jų šaknyse nusileido ir pakilo kaip Chanochas , kuris nemirė.